पोखरामा बढी भाडा असुल्ने १३ ट्याक्सीलाई कारवाही, गर्नुहोस् १०३ मा फोन (भिडियाे)