अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भन्ने के नभन्ने ? -खोमराज शर्मा (भिडियाे)